24-08-2022

Resultaat van de eindconferentie Passport for Work: Samen óp naar een Passport for Work 2.0

Resultaat van de eindconferentie Passport for Work: Samen óp naar een Passport for Work 2.0

Met de titel Check-in to the skills-based economy vond op 31 oktober 2022 de eindconferentie van het project Passport for Work plaats. Doel hiervan was het presenteren van de resultaten en het plaatsen van het innovatieve project in een breder arbeidsmarktperspectief. Een gevarieerd programma met (inter)nationale sprekers en panelleden maakte dat mogelijk. Drie inspiratiesessies gingen dieper in op de praktijk van een matchingsplatform gebaseerd op skills: ‘Wat is gamification en motiverend leren?’, ‘Een andere kijk op HR’ en ’Hoe meet en match je skills?’. Het publiek bestond uit vertegenwoordigers uit diverse publieke en private werkvelden, zoals werkgevers, gemeentelijke en provinciale beleidsmakers, UWV, UIA en afgevaardigden van gelijkwaardige collega-projecten, waaronder het Amsterdamse House of Skills.

Experts uit het werkveld 'arbeidsmarkt, skills, scholing en leven lang ontwikkelen' wisten de rol van Passport for Work op de weg naar de skills-based economy vanuit diverse perspectieven uiteen te zetten. En zo werd gedurende de bijeenkomst helder dat een matchingsplatform als Passport for Work samen met andere (markt)partijen in één gemeenschappelijke skillstaal doorontwikkeld moet worden. Dit alles in het belang van de (werkzoekende) medewerker met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt, én de zoekende werkgever in deze disruptieve arbeidsmarkt. Kortom, er ligt voldoende draagvlak om gezamenlijk de volgende stap op weg naar de skills-based economy én een Passport for Work 2.0 te zetten.

Met name de laagdrempeligheid, innovatieve opzet, het psychometrisch en wetenschappelijk onderbouwde model zijn daarbij baanbrekend. Het omvat vier werkende modules: assesment, matching, e-learning en ‘leven lang ontwikkelen’. Een unique selling point is dat de tool inmiddels AVG-proof is voor de doelgroep waarop het zich richt: in eerste instantie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Verder is Passport for Work nu nog gericht op een beperkt aantal sectoren (techniek, bouw, zorg) en op een beperkt aantal skills en beroepen. Het platform is in potentie doorontwikkelbaar en breed inzetbaar. Deze verbreding is ook de wens van de partners. Passport for Work sluit daarbij nu al aan op toekomstige ontwikkelingen zoals CompetentNL, dit is een taal gebaseerd op de skillstalen O*net en ESCO, en daarmee compatible.

De EU onderschreef het belang van Passport for Work als innovatief en succesvol voorbeeldproject in Europa. Dit werd ook onderschreven door de internationale sprekers. Daar mogen we als regio en stad trots op zijn.

Passport for Work is een idee van de gemeente Eindhoven, MKB Eindhoven, UWV, WIJeindhoven, Ergon/Participatiebedrijf, Transvorm, Tilburg University, de Provincie Noord-Brabant, Organiq en BuildingChanges. De ontwikkeling wordt ondersteund door de EU, in het kader van UIA, (Urban Innovative Actions) met als einddoel een betere aansluiting van alle arbeidsmogelijkheden op de vraag van de Brainportregio.